Vårutställning 2022

VÅRUTSTÄLLNING

2 april - 8 maj 2022MATS HJELM

Simple Sabotage


Simple Sabotage Field Guide. Den monumentala, fyra-kanals videoinstallationen kan ses som en serie meditationer men är också en filmisk resa som berättar om pilgrimsvägens spår i Galicien, Spanien, mot Kap Finisterre i slutet av den antika heliga vägen Camino de Santiago.

 

I videoinstallationen tas vi genom en serie panoramasekvenser av landskap från staden till världens ände projicerade på fyra skärmar. Resan är sammanflätad med en röst som läser fragment av Simple Sabotage Field Manual skriven 1944 av CIA som innehåller störande taktik för att störta "fiender" genom att infiltrera civilsamhället. Detta dokument var ursprungligen avsett att användas av CIA-agenter utomlands för att hjälpa dem att träna "medborgarsabotörer" i ockuperade länder som Norge och Frankrike. Häftet innehåller instruktioner för att skapa organisatorisk dysfunktion och minska framsteg och produktivitet med icke-våldsmässiga medel. Manualen beskriver till exempel hur man kan avbryta en film med enkla men effektiva medel som att skymma en visning genom att släppa nattfjärilar inne i en biograf, som påminner oss om dadaistiska handlingar.

 

Hjelm pekar på den uppenbara naiviteten och ironin med vilken mäktiga byråer som CIA brukade ta itu med komplexa frågor tidigare. I vår nuvarande värld, där vi kan vara på väg mot slutet av civilisationen som vi känner den, kan guiden metaforiskt ses som att den erbjuder naturen själv ett sätt att avbryta mänsklighetens härjningar. Kanske är destabilisering det enda sättet för naturen att återta sin position?Hjelms verk uppmuntrar oss att meditera över hur vi kan möta nutidens komplexitet genom att bjuda in oss till att begrunda vår plats i världen och fråga vilken värld vi vill leva i.


I utställningen på Rikstolvan visar Hjelm även verket The Healer från 2018 där bild, text och ljud bildar en tät berättelse om fysisk och andlig läkning som korsas mot en bakgrund av historia och minne.


Mats Hjelm är en konstnär, dokumentärfilmare och skapare av multimediainstallationer som för närvarande bor och verkar i Stockholm, Sverige. Hans arbete undersöker gränserna mellan konst och rörelser för social rättvisa, videoinstallationer och dokumentärer, och personliga och globala politiska berättelser. Han har arbetat mycket i Europa, Västafrika och USA, och på senare tid i Brasilien.MISHA PEDAN

stereo_typ


stereo_typ av Misha Pedan är resultatet av ett mångårigt utforskande projekt. De svartvita bilderna, subtilt kolorerade, är sammansatta i par och associativt och formmässigt sammanfogade. De presenterar med varje bildpar olika svar – svar som omfattar både temporala aspekter: före/efter, gryning/skymning, nu och då, samt rumsliga aspekter: panorering, förflyttning, utifrån/inifrån, närhet/distans, uppe/nere.


stereo_typ leker med fotografiska konventioner och olika attityder bryts mot varandra men samsas ändå inom samma motiv och ram.


"I betraktandet av stereo_typ synliggörs ett språk som struktureras av kontraster och sekvenser, närhet och likhet, vertikalitet och horisontalitet, tid och tidlöshet. I alla språk uppstår mening ur skillnader. Skillnaden är ofta ordlös, stum: ett mellanslag på tangentbordet, en hastig andhämtning, eller bara en svart linje mellan två bilder." - Mara Lee


Fotografierna presenteras i 24 ljuslådor, vilket ytterligare bidrar till en poetiskt koncentrerad stillhet för betraktaren att försjunka i. Projektet finns i bokform (KHIMAIRA förlag 2011) och var listad av Kassel fotoboksfestival 2012 som en av årets bästa fotoböcker.

Misha Pedan är född och uppvuxen i Charkiv i Ukraina, före detta Sovjetunionen. Sedan 1990 är han bosatt i Sverige. Charkiv är känt för sin fotoskola. En grupp fotografer med ursprung därifrån blev representanter för den nya sovjetiska fotokonsten i slutet av åttiotalet. Pedan är grundare av Ukrainian Photography Alternative (UPHA) och har varit curator för ett flertal internationella fotografiska projekt.Välkomna!Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 

$ 00.00