Höstutställningen 2021

TIMETRAVELS / TIDSRESOR


Noam Dover & Michal Cederbaum


11 sep - 7 nov 2021


”Vi utgår från själva platsen. Det var här, för cirka 2000 år sedan, de feniciska hantverkarna uppfann glasblåsning. Vi föreställer oss dem på sina åsnor, gåendes till den närliggande glasugnen för att få sina glasbitar att smälta i deras verkstäder. ”

 

Utställningens alla verk är skapade i Noam Dover och Michal Cederbaums ateljé vid kusten söder om Haifa i Israel. Bara några minuter därifrån ligger Zichron Yaakov, en av de första moderna judiska byarna i Israel, grundad 1882, med den palestinsk-israeliska staden Fureidis som granne och den antika hamnstaden Ceasarea nära inpå. Det är just i detta område som deras store inspirationskälla, den antike glasmästaren Ennion känd som den största feniciska glasblåsaren tros ha haft sin hytta för tvåtusen år sedan.

 

"Våra tidsresor hänvisar till denna resa, mellan 1: a århundradet i Fenicien och nuet. Vi bygger kontinuerligt vidare på tidigare traditioner och kunskaper och är engagerade i att studera hantverkets historia. Vi för en tänkt dialog med de tidigare mästarna som gick på samma mark och använde mycket liknande verktyg.

Samtidigt utvecklar vi våra egna verktyg och metoder, inklusive sågning, gjutning, CAD -arbete (datorstödd design), 3D-skanning och 3D-utskrift. Därigenom kombinerar vi respekt och kunskapsinhämtning från långt tillbaka i historien samtidigt som vi tar hantverket in i framtiden.

 

Noam Dover och Michal Cederbaum en israelisk konstnärs- och formgivarduo, ett par privat som samarbetat kreativt i olika delar av världen under 16 års tid.

Noam Dover är från början industridesigner medan Michal Cederbaum har en bakgrund inom gatukonst, textil och andra visuella uttryck. De har båda sitt ursprung i Israel där de har levt större delen av sina liv. 2015-2017 läste Noam masterskursen i glas och keramik vid Konstfack i Stockholm. 
LANDSCAPE / LANDSKAP


Sofia Björkman


11 sep - 7 nov 2021


Sofia Björkman är yrkesverksam konstnär från Stockholm. Efter examen från Konstfack 1998 startade hon PLATINA, ett galleri och en studio för smyckekonst. Sedan dess har hon arbetat som konstnär och kurator kombinerat med aktiviteter och projekt.

De konstnärliga arbetena flyter mellan olika konstområden, som fri konst, konsthantverk och smyckekonst. Verken fungerar ofta för vägg, som installationer och som bärbar konst på samma gång. Hon menar att det är upp till betraktaren att avgöra var och i vilken kontext verken placeras.

I utställningen visar hon tredimensionella föremål och smycken som rör sig mellan kroppsrelaterade verk, installationer, teckningar och målningar. Objekten byggs upp med lager av tredimensionella teckningar, alla unika och gjorda med en 3d-penna, ett verktyg och teknik som inte ska misstas som digital teknik. Det använda materialet är PLA - en bioplast härledd från förnybar biomassa, från fermenterad majsstärkelse. Det är lätt och flexibelt, så trots storlek är flera av verken bärbara och kan användas som smycken eller kroppsdekoration.


Människokroppen kan ses som ett landskap för smycken, utställningsutrymmet som landskap för de utställda föremålen och tillsammans utgör de alla tillsammans en del av ett större landskap.

Människor och besökare till utställningar kommenterar vad de ser, vilket Sofia Björkman använder sig av i den konstnärliga praktiken. Ofta ligger kommentarerna till grund för framtida arbete. Detta är ett sätt för henne att förstå verk och att uttrycka upplevelsen av att vara konstnär och kurator samtidigt. Hon säger att bärbara smycken har en social funktion, att de lätt kan förflyttas fritt i landskap, från ett sammanhang till ett annat och därför orsaka andra reaktioner än utställda i konstmiljöer. Rörlighet och flexibilitet gör smyckeskonsten unik som en konstform och breddar ett verks potential att påverka, skapa dialog och framkalla olika reaktioner.