RESIDENS

RIKSTOLVAN RESIDENS


 

Rikstolvan Residens startades i maj 2022 och drivs sedan juni 2022 med stöd av Svenska Institutet och Region Skåne för ukrainska konstnärer och sedan januari 2023 med stöd av Nordisk Kulturkontakt. I projektet ingår även ett nyinrättat sekretariat för översättning av ukrainsk samtidsdramatik.

Genom en långsiktig satsning på kulturellt utbyte med Ukraina, med utställningar och aktiviteter, residens samt det genom inrättandet sekretariatet för ukrainsk samtidsdramatik är målet att, förutom den publika verksamheten, bygga en unik kompetens för ett tvärkulturellt utbyte med det ukrainska kulturlivet och därigenom skapa verktyg för spridning och utbyte som kan fortsätta att blomstra den dag då kriget är slut.


Rikstolvan Residens samarbetar även med Ukrainian Warchive, SWAN - Swedish Artist Residency Network, Artists at Risk, Scensverige och B2B Docs.I december 2023 inleddes det tvååriga EU-projektet Triangle for Ukrainian Artists vars mål är att stötta ukrainska dramatikers fortsatta arbete under rådande krig. Det är ett samarbete mellan aktörer i Ukraina, Polen och Sverige och delar av resultatet kommer att presenteras på Scenkonstkonstbiennalen i Sverige år 2025. Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm leder projektet.

 

Projektets partners i de tre länderna är: Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Theatre of  Playwrights/Centre for Modern Ukrainian Drama i Kiev, Rikstolvan på Österlen i Sverige samt Villa Decius i Krakow, Polen. Som associerad partner deltar också Scensverige – Svenska ITI. Genom projektets betoning på långsiktigt hållbara nätverk, särskilt efter kriget, är målet att dessa nätverk ska leva vidare och växa organiskt även efter projektets slut.


Sedan juni 2022 har Rikstolvan tagit emot ett 20-tal konstnärer (och medföljande barn) från Ukraina som har bott och arbetat mellan ett par veckor till ett par månader på residenset.


Iryna Novikova (Insomnia Taxxi)

Natalka Blok

Katya Kisten

Andriy Bondarenko

Maria Hrunicheva

Maryna Brodovska

Olya Chernyk 

Darya Bassel

Olha Zurba

Yaroslav Tatarchenko

Ihor Kosenko

Natalia Vorozhbyt

Alena Grom

Oleh Pustivit

Anna Yaremchuk

Volodymyr Zavalniuk

Sergey Onischenko (Make Like A Tree)

Igor Nosovskyi


Under maj 2023 kommer Rikstolvan att spela in filmen "The Greenhouse" skriven av ukrainska dramatikern Natalka Blok. Filmen produceras av Rikstolvan Film med stöd av Film i Skåne och Svenska Filminstitutet.

The Greenhouse crew / Travel from, lives temporaily

Director/Writer / Natalka Blok / war refugee Basel

Producer / Staffan Julén / (Rikstolvan resident)
Prod. Ass / Olesia Bil / war refugee, Stockholm

Cast “Pavlo” / Oleksandr Situkho / Kyiv

Cast “Vira” / Elena Borozenets / Kyiv

DOP / Volodymyr Ivanov / Kyiv

1AC/focus puller / to be decided / Berlin

Gaffer/Electrician / to be decided / Berlin

Sound / Jonas Goldmann / Stockholm (Swedish resident)

Line producer/FAD / Alena Izmesteva / war refugee, Stockholm

Set designer / Olga Yurasova / war refugee, Arvidsjaur

Props / Elisabeth von Kock / (Swedish resident)

Music/composer / Iryna Novikova / war refugee, Gothenburg