RESIDENS

RIKSTOLVAN RESIDENS


 

Rikstolvan Residens startades i maj 2022 och drivs sedan juni 2022 med stöd av Svenska Institutet och Region Skåne för ukrainska konstnärer och sedan januari 2023 med stöd av Nordisk Kulturkntakt. I projektet ingår även ett nyinrättat sekretariat för översättning av ukrainsk samtidsdramatik.

Genom en långsiktig satsning på kulturellt utbyte med Ukraina, med utställningar och aktiviteter, residens samt det genom inrättandet sekretariatet för ukrainsk samtidsdramatik är målet att, förutom den publika verksamheten, bygga en unik kompetens för ett tvärkulturellt utbyte med det ukrainska kulturlivet och därigenom skapa verktyg för spridning och utbyte som kan fortsätta att blomstra den dag då kriget är slut.

Rikstolvan Residens har plats för 3 konstnärer samtidigt med ev. medföljande barn.


Rikstolvan Residens samarbetar även med Ukrainian Warchive, SWAN - Swedish Artist Residency Network, Artists at Risk, Scensverige och B2B Docs.