Åsa Wikforss

EVENEMANG 2021

MUSIK, LITTERATUR & SAMTALDÄRFÖR DEMOKRATI


FÖRFATTARSAMTAL MED ÅSA WIKFORSS

 

Var: Rikstolvan 34 i Järrestad

När: Lördagen den 14 augusti kl 17.00 – 18.30

Pris: 150 sek, 100 sek för medlemmar i Rikstolvan Vänner 


Ett samtal mellan Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien och Carl Tham, svensk samhällsdebattör, politiker, ämbetsman och diplomat, om hennes senaste bok Därför demokrati.

I boken argumenterar Åsa Wikforss för kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre. Kunskapen krävs för att vi ska kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under. 

Därför demokrati har vuxit fram i dialog med Åsas bror Mårten Wikforss, som också bidrar med betraktelser där han sätter några av de avgörande skillnaderna mellan diktaturen och demokratin i blixtbelysning.

 

Samtalet kommer varvas med dikter ur författaren Rolf Almströms kommande diktsamling I coronans tjänst. Rolf Almström har under pandemin arbetat med kommunikation till allmänheten. Dikterna kom till under våren och hösten 2020, då smittspridningen var som störst. Författaren är numera bosatt i Skillinge.

 

Arrangemanget sker i Rikstolvans pergola. Restaurangen håller öppet för mat och dryck före och efter arrangemanget. Konsthallen håller öppet båda dagarna och biljetten gäller även för inträde på utställningarna.

 

Samtalet arrangeras i samarbete mellan Rikstolvan och Institutet för Framtidsstudier.