Höstutställning 2022

CITIZENS OF KYIV


Alexander Chekmenev


3 sep - 16 okt 2022


Efter att president Vladimir Putin beordrade den ryska invasionen av Ukraina förvandlades huvudstaden Kyiv. Stora delar av befolkningen evakuerades och staden befästes av militärförband och frivilliga. Spontana frivillig-organisationer ordnade fältkök, hjälpstationer, skyddsrum, evakuerings-konvojer. Staden har sedan dess utsatts för raket- och drönarattacker. Alexander Chekmenev som sedan 1990-talet har dokumenterat landets liv efter Sovjetunionens fall fick nu Kyivs förändrade gatubild som arbetsfält

Liksom många andra landsmän tog Chekmenev först hand om sin familj och såg till att hans tonårsdotter kom i säkerhet i Slovakien. Själv valde han att stanna kvar. I ett klimat av urskillningslösa attacker, en omständighet där vem som helst slumpmässigt kan skadas kände han en plikt att dokumentera och gav sig ut på uppdrag, för The New York Times Magazine, för att skildra dem som stannat kvar. Med en Pentax mellanformatskamera, en utrustning som vanligtvis används inom reklam- eller modefotografi, sökte han upp sina motiv. En del av hans porträtterade personer träffade han efter överenskommelse medan andra var personer han mötte på gatorna eller ihopkrupna i stadens skyddsrum. Chekmenev följde sin övertygelse om att vanliga människor är värda att skildras med integritet och värdighet oavsett omständigheter. "För mig är människan alltid det främsta," säger han och förklarade sitt fokus bort från de människorna som brukar synas på omslagsbilder som Ukrainas president Volodymyr Zelensky, vars stadiga beslutsamhet har väckt beundran världen över. "Landet består av människor, och jag vill upphöja och respektera var och en av dem."

 

 

Text: av C.J. Chivers, speciellt för NYT Magazine.