Höstutställningen 2020
THE FORGOTTEN FIGURES


Vad innebär det att vara kvinna i Algeriet?


Den frågan har följt konstnären Amina Zoubir genom hennes uppväxt i landet och är en grundläggande inriktning inom hennes konstnärskap genom video, skulpturer, teckningar, installationer och performance i det offentliga rummet. När Amina Zoubir växte upp på 1980- och 90-talet bevittnade hon ett våldsamt inbördeskrig mellan regeringen och olika islamiska grupper vilket drastiskt förändrade samhället och dess offentliga sfär, inte minst kvinnans roll i det offentliga rummet. Under kriget hade den algeriska kvinnan en framträdande position, samtidigt som arvet från en lång brutal fransk kolonialhistoria fortfarande bar med sig ett starkt kvinnofientligt samhälle. Kvinnans roll i det samtida Algeriet är således starkt kopplad till postkoloniala frågor.


Amina Zoubir var IASPIS-stipentiat våren 2020 och ställde ut på Södertälje Konsthall sommaren 2020. På Rikstolvan visar Zoubir collage, måleri och teckning.


Utställningen visas 19 sep - 1 nov 2020WALTER HIRSCH - EN KÄRLEKSHISTORIA


1969 anlitades Walter för att dokumentera arbetet med Roy Anderssons första film "En Kärlekshistoria". I denna serie bilder får vi följa arbetet med filmen så väl som filmens egen berättelse. Walter Hirsch fotografier känns täta och nära till skillnad från Roy Anderssons mer utsträckta filmscener. Tillsammans bildar de ett fantastiskt dokument av en tid i Sverige som innehåller ämnen som är lika aktuella idag femtio år senare, ungdomar/vuxna, klasskillnader, kärlek/relationer.


I utställningen Walter Hirsch – En Kärlekhistoria på Rikstolvans konsthall visas ett stort urval av det rika bildmaterialet från Walter Hirschs fotografering av Roy Anderssons film En Kärlekshistoria. Bilderna är nyframställda från digitaliserat analogt material. Curator och utsällningsproduktion av Mia Bengtsson Plynning i samarbete med Walter Hirsch Estate och Fotoskolan STHLM/Folkuniversitet och Rikstolvan.


Utställningen visas 19 sep - 1 nov 2020