tovamozardfilmkvall

TOVA MOZARD

4 FILMER

9 AUG kl 19:30


Efter filmvisningen följer samtal mellan Tova Mozard och Gertrud Sandqvist, Professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö.Tova Mozard (f. 1978) bor och verkar i Stockholm och arbetar med foto och film och är sommaren 2019 en av tre konstnärer som ställer ut på Rikstolvan. I sina filmer och videoverk utforskar hon relationen mellan kameran, berättaren och sig själv som konstnär/filmare. Mozards verk ger plats för möten med unika människor i samhällets utkanter, men i hennes filmer blir det oundvikligt att också möta sig själv och sin egen blick.

Den 9 augusti visar vi fyra av Tova Mozards filmer.Mozard studerade mellan 1998 och 2003 vid Malmö Konsthögskola, och under 2002 även som gäststudent på UCLA School of the Arts and Architecture, Department of Art, Los Angeles. Hennes konstnärskap spänner över fotografi, video och film. Kännetecknande för hennes verk är hur hon utifrån verkliga händelser, platser och människor, skapar en fiktiv värld genom iscensättning och regi.


Mozard intresserar sig starkt för vår perception i spänningsfältet mellan fiktion och verklighet, eller det som vi tolkar som verklighet. Och utifrån det, hur film och teater lånar av varandras uttryck och skapar olika lager av fiktion och metanivåer. 


 I den Guldbaggenominerade kortfilmen Stora scenen (2011) placerar hon sig själv, sin mamma och mormor, samtliga pierrotsminkade, på Dramatens stora scen. I en gruppterapiliknande iscensättning kommer det fram berättelser om vad som oavsiktligt och oundvikligt förs över mellan generationer, mellan mor och dotter. Filmen visades på Göteborg Filmfestival och tävlade i Tempo dokumentärfilmfestival 2011.Cops Are Actors

No One Lived My Life, Not Even Me

Just Visiting the Planet

Stora Scenen


 

Var: Rikstolvan 34 i Järrestad, hitta hit -->>

När: Fre 9 aug kl 19:30

Längd: 100 min (inkl 15 min paus) + samtal

Pris: 100 sek


Beställ biljetter här -->>